Wetenschap Centraal

Diversiteit & Onderwijs

Hoe is het gesteld met diversiteit in het (hoger) onderwijs, is er nog steeds sprake van een etnische kloof? Ervaren meisjes eventuele discriminatie nog feller (is er sprake van een double disadvantage, een dubbel nadeel)? Of zijn het juist de jongens die afhaken en hun diplomakansen niet waarmaken? Welke uitsluitingsmechanismen spelen er vandaag de dag ?

Welke aanpak op scholen en universiteiten zorgt voor de beste resultaten? Moet een school of een campus kleurenblind zijn of juist expliciet oog hebben voor alle diverse groepen die ze binnen haar leerlingen telt? En moet ze ook op  op interpersoonlijk vlak durven inspelen, bijvoorbeeld als leerlingen met verschillende etnisch-culturele achtergrond weinig deel uitmaken van mekaars netwerk?

Noël Clycq is professor Opleidings- en Onderwijswetenschappen bij Edubron aan de UAntwerpen. Zijn onderzoek focust zich op de thema’s van diversiteit, identiteit en ongelijkheid. Hij heeft bijzondere aandacht voor de socialisatie functie van onderwijs, en voor het perspectief van het individu in deze processen. Hiervoor doet hij onder andere onderzoek naar burgerschap in scholen, het belang van community scholen en de rol van leerkrachten. Hij kijkt met veel interesse naar bottom-up initiatieven die zogenaamd ‘kwetsbare gemeenschappen’ ontwikkelen.

Fatma Zehra Çolak is doctor in de sociale wetenschappen (KULeuven). Haar specifieke focus gaat naar de sociale /institutionele vormen van uitsluiting en discriminatie en anderzijds interethnische contactervaringen van studenten aan de universiteit. Ze maakt momenteel deel uit van CeMIS (Centre for Migration and Intercultural Studies) aan de UAntwerpen.

Samen leggen ze de actuele toestand van gelijkheid in het (hoger) onderwijs onder de loep. Ze wisselen daarbij graag met het publiek van gedachten over manieren om diversiteit op school en aan de universiteit uit zijn problematische context te halen. 

 

Wetenschap Centraal

Wetenschap centraal is een programma i.s.m. met de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen.

Geen aula of monoloog, academische sfeer of klassiek debat, maar een informele bijeenkomst waar wordt geluisterd, gepraat en gediscussieerd.
Wetenschappers vertellen in een gemoedelijke sfeer en onder begeleiding van moderator Sven Pichal (De Inspecteur, Radio 2) over hun werk en passie. Maatschappelijk relevant, actueel of fascinerend: voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis!

 

bekijk ook eens

Wetenschap Centraal

Voorbij het virus: wat corona ons leerde

wo 1 dec 2021 - 19.30 uur

Discussieer mee met Niel Hens over de balans na een woelig coronajaar: maakte de wetenschap een crisis door of danken we er een stroomversnelling aan medische en andere doorbraken aan?