Donderdagen van de Poëzie

Mark van Tongele

Mark van Tongele (1956) is een vaste waarde in het Vlaamse poëzielandschap. Zijn dichtkunst valt op door taalvirtuositeit en klankrijkdom.

Johan de Boose gaat met hem in gesprek over zijn nieuwe bundel ‘Roeivlucht’.

Roeivlucht

Het woord ‘roeivlucht’ is de specifieke vlucht van de zwarte stern, een trekvogel, tijdens de paartijd. Het mannetje slooft zich met een prooi in de snavel uit voor het vrouwtje. Je ziet het voor je, dansend in vlucht, boven het water, verleidelijk lonkend naar het leven.

Ook de poëzie van Mark van Tongele klapwiekt dat het een aard heeft, lonkend naar het leven (en de dood), danst een vreugdedans én een danse macabre, verleidt en stoot af, zingt en brult, fluistert en schreeuwt.

Foto: Lauren De Clerck

Donderdagen van de Poëzie

Antwerpen Boekenstad, Letterenhuis en bibliotheek Permeke trakteren je twee keer per maand op een boeiende poëziemiddag.

In bibliotheek Permeke heeft Johan de Boose telkens een afspraak met een dichter die onlangs een nieuwe bundel publiceerde.

In het Letterenhuis polst Piet Piryns naar de favoriete dichters van de gasten die uit eigen en andermans werk voorlezen. 

Programma:

In Bibliotheek Permeke

16/9 Mahlu Mertens met ‘Ik tape je een bed’

21/10 Mark van Tongele met ‘Roeivlucht’

18/11 Johanna Pas met ‘De rug van een hand’ en haar vertaling met Gaea Schoeters van ‘Tiresias’ van Kae Tempest

In het Letterenhuis

23/9 Annemarie Estor

28/10 Carmien Michels

25/11 Roel Richelieu Van Londersele

Praktisch

De voorstelling duurt een uur.
Voorlopig starten we nog zonder catering, maar wél met een live publiek.

Bekijk de voorstelling ook online op AntwerpenLeest/streams.