Vraaggesprek: het vrije woord in de media

Lezing Vredescentrum

 

Sinds dit jaar is Bert Lauwers de nieuwsombudsman bij VRT NWS. Hij krijgt vele vragen en verwerkt klachten over de berichtgeving. In een vraaggesprek dat het Vredescentrum organiseert, gaat hij dieper in op hoe news rooms en redacties met het vrije woord omgaan. Welke keuzes maakt men en aan wie geeft men het woord? En welke ideeën en meningen krijgen ruimte om het bredere publiek te informeren of te beïnvloeden? Hoe gaat de media zelf om met fenomenen zoals “fake news” en alternatieve communicatiekanalen die het niet altijd zo nauw nemen met journalistieke deontologie?

De toegenomen polarisering in de samenleving zorgt er ook voor dat de media steeds meer in het vizier worden genomen. Termen als “establishment” of “mainstream media” vinden ook in onze contreien meer en meer ingang. Hoe gaat de media om met de toegenomen polarisering, bagatellisering van feiten, en het spanningsveld dat hier ontstaat met het recht op vrij spreken?

 

bekijk ook eens

Debat: haatspraak, het vrije woord en wetgeving

Lezing Vredescentrum

do 25 mei 2023 - 19.30 uur

Debat met professor Koen Lemmens (KUL) en professor Liesbet Stevens (KUL) over haatspraak, het vrije woord en wetgeving.