Wetenschap Centraal

Van de regen in de drup: water is een zorg voor iedereen

De voorbije zomers met hoge temperaturen en weinig regen confronteerden ons met het droge feit dat Vlaanderen kwetsbaar is voor waterschaarste.
De klimaatopwarming doet daar nog een schepje bovenop: de druk op onze eindige watervoorraden zal de komende jaren blijven toenemen.

In aanloop naar Wereld Water Dag (22 maart) vragen we Jonas Lembrechts en Jan Staes, ecologen / biologen aan de UAntwerpen, om de uitdagingen te schetsen op het vlak van watergebruik en waterbeheer.
Ze nodigen iedereen uit om mee na te denken over de dilemma’s die zich kunnen stellen bij een extreem of aanhoudend watertekort.

Komt er dan nog water uit de kraan?
Hoe kunnen we er pro-actief voor zorgen dat droogte minder snel tot waterschaarste leidt?
Hoe kunnen we water beter beheren op momenten van wateroverlast, zodat het in de zomer kan gebruikt worden om tekorten op te vangen?
Wat kan de landbouw – zowel slachtoffer als deel van de oplossing - doen om waterschaarste tegen te gaan? 
Hoe kunnen we zelf bijdragen tot oplossingen in ons verstedelijkte en dichtbevolkte landschap?

Dr. Jan Staes maakt deel uit van de onderzoeksgroep Ecosysteembeheer en is betrokken bij de leerstoel Integraal Waterbeheer (IMDO).en staat in voor de wetenschappelijke coördinatie van het project PROWATER, dat zoekt naar natuur-gebaseerde oplossingen om waterschaarste te voorkomen. 
Hij bestudeert hoe we onze ruimtelijke ordening beter kunnen wapenen tegen extreme droogte en neerslag. 

Dr. Jonas Lembrechts is post-doctoraal onderzoeker en trekt mee het recente burgerwetenschapsproject Curieuzeneuzen in de Tuin,, waarbij de droogte en hitte bij 5000 Vlamingen in de tuin wordt gemeten. 
Dit zal een schat aan informatie leveren over hoe we ook onze tuinen kunnen inzetten om beter water vast te houden.

Beide onderzoekers maken deel uit van het aan het Global Change Ecology Centre, dat baanbrekend onderzoek uitvoert naar de interacties tussen globale veranderingen, zoals klimaatverandering, en ecosystemen.
Natuurlijke oplossingen worden onderzocht die ons helpen om te gaan met klimaatverandering, door bijvoorbeeld koolstof te capteren of water op te slaan, hetgeen tegelijkertijd de biodiversiteit ten goede komt.

Wetenschap Centraal

Wetenschap centraal is een programma i.s.m. met de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen.

Maatschappelijk relevant, actueel of fascinerend: voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis!

Wegens de bekende omstandigheden gaat het debat online door.

Het is te volgen via www.facebook.com/wetenschapaandestroom

Geef je vragen vooraf of tijdens de lezing door via mail: info@wetenschapaandestroom.be of via de chat op de facebookpagina.

Iedereen is welkom; deelnamen is gratis; sluit gerust aan.

Om 22u15 wordt afgesloten.


Praktisch

prijzen
  • Gratis
locatie
  • ONLINE