Citizen Science

Wetenschap Centraal

 

Nam je al eens eerder deel aan een burgerwetenschapsproject zoals Curieuzeneuzen, de Grote Schelpenteldag of Xperibird? Altijd al je innerlijke onderzoeker aan het werk willen zetten? Of zie je misschien de meerwaarde van een deelname aan een citizen scienceproject voor jouw klas, vereniging of bedrijf?  

De steeds groeiende burgerwetenschapsbeweging wil onderzoek uit de academische setting weghalen en tot bij de burger brengen.  

Tijdens dit wetenschapscafé willen Philippe Bastiaenssens en Mart Doms in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn bij een deelname aan een citizen scienceproject en hoe we de burger als meer dan enkel een dataverzamelaar kunnen zien. Enerzijds is burgerwetenschap een manier om meer eigenaarschap op te nemen in problemen die burgers zelf ervaren, anderzijds kan een actieve deelname aan onderzoek nieuwe tendensen of trends blootleggen.  

Philippe Bastiaenssens en Mart Doms zijn beiden lerarenopleiders en onderzoekers aan de Karel de Grote Hogeschool. Vanuit het onderzoekscentrum ‘Toekomstgedreven Onderwijs’ voeren ze onderzoek naar het optimaliseren van de deelname van scholen aan citizen scienceprojecten. Vanuit het geloof in het ruime potentieel van burgerwetenschapsprojecten wensen zij tijdens het wetenschaspcafé het debat te voeren over de mogelijkheden en eventuele beperkingen. 

 

Wetenschap Centraal

Wetenschap Centraal is het Wetenschapscafé van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen i.s.m. bibliotheek Permeke.

Geen aula of monoloog, academische sfeer of klassiek debat, maar een informele bijeenkomst waar wordt geluisterd, gepraat en gediscussieerd.
Wetenschappers vertellen in een gemoedelijke sfeer en onder begeleiding van moderator Sven Pichal (De Inspecteur, Radio 2) over hun werk en passie. Maatschappelijk relevant, actueel of fascinerend: voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis!