Wetenschap Centraal

Consumptiemaatschappij

Bruno Blondé is verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen.

Tot zijn expertise behoren o.a. de geschiedenis van de materiële cultuur, stads- en verbruiksgeschiedenis. Hij vertelt over de veranderende materiële cultuur en de opkomst van de consumptiemaatschappij in de 17de en 18de eeuw.

Geen enkel maatschappelijk probleem, van klimaat tot sociale ongelijkheid, is vandaag los te zien van onze manier van consumeren. In het na-oorlogse westen was de weelde aan duurzame goederen de verwezenlijking van de consumptiemaatschappij.

Maar de keerzijde van de medaille toont ons een maatschappij die gepaard gaat met de vervreemding en overdaad, van wegwerpcultuur tot obesitas. Het inspireerde tal van historici om op zoek te gaan naar de historische wortels van ons hedendaags consumeren.

De precieze oorsprong van ons hedendaags model laat zich uiteraard niet zo makkelijk vastpinnen, maar toch zijn er verschillende scharniermomenten waarop de dingen duidelijk een andere versnelling en wending namen.

Dat was ook zo in de 17de en 18de eeuw: snellere modewissels, nieuwe verbruiksgewoonten, het opduiken van consumer choice stress, het ontstaan van een ‘shopping cultuur’,… alle ingrediënten waren in de achttiende eeuw aanwezig.

Voldoende redenen om hierover tijdens het wetenschapscafé van de UA van gedachten te wisselen en ook stil te staan bij de minder fraaie gevolgen van het nieuwe consumeren: angsten, morele verontwaardiging, perverse effecten op de sociale ongelijkheid en tenslotte de sweatshops waar de spulletjes van de nieuwe tijd geproduceerd werden.

Praktisch

  • gratis, met inschrijving
  • 19.00 uur inkom
  • 19.30 uur start
  • 21.30 uur einde

Praktisch

prijzen
  • Gratis