Koninklijk Conservatorium Antwerpen presenteert

The 1000 Faces of Autism

Inderdaad, we zien deze wereld zoals hij is. Of liever gezegd, degenen die leven met ASS zien het beter? Een project dat je dichter bij de wereld van autisme brengt door middel van creatieve reflecties met muziek voor gitaar en klavecimbel en expressieve dans. Ga met ons mee op een buitengewone reis! 

Vanavond kunnen we voor even, met de hulp van de kleine bewoners van een steunpunt voor autisme, kennismaken met een diverse wereld die naar buiten toe gesloten is, naar binnen toe heel open, en die je alleen echt kunt betreden als je leeft met ASS. Vrolijkheid en verdriet, creativiteit en inactiviteit, dans en onbeweeglijkheid, nieuwsgierigheid en innerlijke observatie, onbeschrijfelijke spanning gevoeld in uiterlijk geveinsde kalmte, lachende angst. Onze avond is een muzikale, creatieve reflectie op alles wat we gezien en ervaren hebben tijdens mijn hulpverlenende werk. We hopen dat het iedereen helpt om deze vreemde kleine wereld te begrijpen, die net zo goed deel uitmaakt van wat ze zijn als elke andere vorm van anders-zijn. 

Project van Anri Erikanov, Monika Kecskés en András M. Kecskés, muziek van Bartók, de Vos, Ponce en Fujie met muziek voor gitaar en klavecimbel en expressieve dans. Ga met ons mee op een buitengewone reis! 

---------------------------

Indeed, we see this world as it is. Or rather, those who live with ASD see it better? A project that brings you closer to the world of autism through creative reflections with music for guitar and harpsichord and expressive dance. Join us on an extraordinary journey! 

Inderdaad, we zien deze wereld zoals hij is. Of liever gezegd, degenen die leven met ASS zien het beter? Een project dat je dichter bij de wereld van autisme brengt door middel van creatieve reflecties met muziek voor gitaar en klavecimbel en expressieve dans. Ga met ons mee op een buitengewone reis! 

This evening, for a while, with the help of the little residents of an autism support centre, we can get to know a diverse world that is closed to the outside, very open to the inside, and you can only really enter it if you live with ASD. Cheerfulness and sadness, creativity and inactivity, dance and immobility, curiosity and inward observation, indescribable tension felt in outwardly feigned calmness, smiling fear. Our evening is a musical, creative reflection on everything we have seen and experienced during my helping work. We hope it helps everyone to understand this strange little world, which is just as much a part of what they are as any other kind of otherness. 

Project by Anri Erikanov, Monika Kecskés and András M. Kecskés, music by Bartók, de Vos, Ponce and Fujie with music for guitar and harpsichord and expressive dance. Join us on an extraordinary journey!  

 

bekijk ook eens

Koninklijk Conservatorium Antwerpen presenteert

Music Travelling Culture

do 30 mei 2024 - 20.00 uur

Een muzikale culturele ontdekking met live optredens op gitaar, klarinet, zang, cello, fluit en accordeon.