Privacy Policy

Op deze pagina

Privacy

Deze website wordt beheerd door Stad Antwerpen, met maatschappelijke zetel te Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.

De door u meegedeelde en van u verkregen gegevens worden door de stad Antwerpen verwerkt onder toezicht van de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij het stedelijk contactcenter (elke werkdag van 9 tot 17 uur) op 03 22 11 333 of informatieveiligheid@stad.antwerpen.be.

OVER HET PRIVACYBELEID

De Stad Antwerpen vindt het belangrijk dat u op elk moment en elke plaats haar diensten kan gebruiken. De Stad Antwerpen wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Om dit te kunnen, willen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

De Stad Antwerpen vindt daarbij de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens belangrijk. Daarom willen we u via dit privacybeleid zo transparant mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken, en hoe we hiermee willen omgaan.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle stadsdiensten.

De Stad Antwerpen, met maatschappelijke zetel te Grote Markt 1, 2000 Antwerpen is verantwoordelijk voor dit privacybeleid. In deze voorwaarden wordt naar “Stad Antwerpen” ook verwezen met “wij”.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Waarom verzamelt de Stad Antwerpen uw persoonlijke gegevens?

De Stad Antwerpen verzamelt persoonlijke gegevens om betere diensten aan haar gebruikers te kunnen leveren. We vinden het belangrijk de juiste content aan onze gebruikers aan te bieden, op elke plaats en ieder moment. Daarom willen we onze gebruikers beter leren kennen aan de hand van een aantal persoonlijke gegevens, zodat we onze diensten waar mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van onze gebruikers. Verder kunnen we aan de hand van persoonlijke gegevens met u in contact treden.

Op welke manier verzamelt Stad Antwerpen uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens die u aan ons meedeelt.
Om van bepaalde stad Antwerpen-diensten gebruik te kunnen maken, zal u een account dienen aan te maken. Wanneer u dit doet, vragen we u om een aantal persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, naam, geboortedatum, geslacht en postcode. Deze gegevens worden opgeslagen in uw A-profiel. Na de registratie kunnen we ook om bijkomende informatie vragen welke ons kan helpen om nog meer aangepaste diensten te leveren.

Ook indien u zich bijvoorbeeld opgeeft voor een speciale actie of promotie, of deelneemt aan een wedstrijd, zal u gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens te geven.

Daarnaast zullen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen als u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld als u een e-mail stuurt met vragen, beoordelingen of klachten over onze diensten, of een evenement bezoekt.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van de online diensten van de stad Antwerpen.
We verzamelen gegevens over de online diensten die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt, zoals wanneer u een video op onze website bekijkt. Op deze manier kunnen we de online diensten aanpassen in functie van uw noden en interesses, en beter begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt.

Dit gaat meer bepaald over:
• Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld welke artikels, geluidsfragmenten of video’s u heeft gelezen, beluisterd of bekeken, en of u helemaal tot het einde heeft gelezen, geluisterd of gekeken.
Apparaatgegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enzovoort. In de mate dit nuttig zou zijn voor het leveren van de relevante dienst, kunnen we hiermee ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.

De stad Antwerpen maakt hierbij onder andere gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën.

Verder kunnen we de persoonlijke gegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie uit andere betrouwbare bronnen, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens. De stad Antwerpen zal dit enkel doen voor zover deze gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze ook rechtmatig kan delen met ons. Indien nodig zal de stad Antwerpen ook uw expliciete toestemming vragen om deze gegevens te gebruiken.

Andere bronnen:
De onlinediensten zijn een dynamische en innovatieve omgeving, wat ook betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar een betere dienstverlening op uw maat. Dit kan ook inhouden dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we uw gegevens op een andere manier gaan verzamelen en/of willen gebruiken. Hierover zullen we altijd zo transparant mogelijk communiceren in dit privacybeleid.

Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonlijke gegevens?

• Om de diensten van de stad Antwerpen te kunnen verlenen
We gebruiken de persoonlijke gegevens in het algemeen voor het leveren en onderhouden van de diensten. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld op de hoogte brengen van wijzigingen of een gepland onderhoud aan de online diensten, of uw feedback op onze diensten op de juiste manier verwerken.

• Om u te herkennen als gebruiker van de stad Antwerpen
Wanneer u de online diensten gebruikt via uw A-profiel, passen we technologie toe die u als geregistreerde gebruiker herkent en onmiddellijk toegang verleent tot de betreffende dienst. Hierdoor moet u niet telkens opnieuw uw inloggegevens opgeven wanneer u de betreffende online dienst(en) bezoekt of wil deelnemen aan interactieve features op de online diensten zoals bijvoorbeeld wedstrijden.

• Om de diensten van de stad Antwerpen te kunnen analyseren en verbeteren
Wij gebruiken de persoonlijke gegevens om te begrijpen welke diensten en content interessant en bruikbaar zijn voor onze gebruikers. Door te weten wat u als gebruiker leest, beluistert, bekijkt of gebruikt, kunnen we de nodige feedback aan onze programmamakers en ontwikkelaars geven om ons aanbod te verbeteren en relevanter te maken. In dat verband kunnen we u ook uitnodigen om deel te nemen aan een bevraging. Op die manier kunnen we onze diensten en content voortdurend verbeteren en nieuwe diensten ontwikkelen, om ons aanbod zo relevant mogelijk voor onze gebruikers te maken en te houden.

• Om de online diensten en -advertenties te kunnen personaliseren
De stad Antwerpen streeft ernaar om voor iedere gebruiker de online diensten zo relevant mogelijk te maken. Door gegevens te gebruiken waaruit de vermoedelijke interesses van de gebruiker blijken, kan de stad Antwerpen aan een meer gepersonaliseerde dienstverlening werken. Op die manier zou de stad Antwerpen bijvoorbeeld aanbevelingen van content kunnen doen die bij uw profiel passen.

• Om op de hoogte gehouden te worden van het producten- en dienstenaanbod van de stad Antwerpen.
De stad Antwerpen kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om met u te informeren over nieuws, toekomstige acties of evenementen, promoties, nieuwe diensten, enzovoort. Wij zullen dit enkel doen indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U kan de stad Antwerpen ook laten weten als u niet langer wenst dat de stad Antwerpen u hierover contacteert. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via uw persoonlijke profielpagina.

• Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen
Wij kunnen gegevens eveneens gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld met betaalmiddelen), en het handhaven van onze algemene gebruiksvoorwaarden, zowel in het belang van de stad Antwerpen als in dat van onze gebruikers.

Worden uw gegevens aan derde partijen doorgegeven?

Tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet doorgeven, verkopen, enz. aan derde partijen.

In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over u worden verzameld:

Leveranciers van stad Antwerpen

Om onze diensten te leveren doen wij wel een beroep op een aantal onafhankelijke bedrijven of dienstverleners, zoals voor het leveren van aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten, het uitvoeren van enquêtes, enzovoort.

Het is mogelijk dat dergelijke bedrijven in het kader van hun opdracht voor de stad Antwerpen toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. De stad Antwerpen laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en eventueel gebruik van deze gegevens en informatie.

Sociale media

Bepaalde online diensten bevatten sociale media–“knoppen” van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, enzovoort. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. De stad Antwerpen heeft geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen. Voorliggend privacybeleid regelt enkel het gebruik van de gegevens die door de stad Antwerpen worden verzameld

Autoriteiten

In bepaalde omstandigheden zullen wij uw gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en om aan te pakken of de rechten van de stad Antwerpen te beschermen.

Hoe kan u uw gegevens beheren en eventueel verwijderen?

Op elk moment kan u de persoonlijke gegevens die de stad Antwerpen over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. U kan de stad Antwerpen contacteren door gebruik te maken van de contactgegevens die u in het antwoord hierboven terugvindt. Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

U heeft ook steeds het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

De stad Antwerpen vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. De stad Antwerpen laat ook geregeld audits uitvoeren op deze beveiligingsmaatregelen. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen op de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

Update van deze privacyverklaring

De stad Antwerpen zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

Cookies

Stad Antwerpen gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken.

Over dit cookiebeleid

De stad Antwerpen vindt het belangrijk dat u altijd en overal haar informatie kan consulteren over verschillende platformen heen. De stad Antwerpen werkt ook aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op de online diensten van de stad Antwerpen worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies.

In dit cookiebeleid informeren we u welke cookies worden gebruikt en waarom. Verder lichten we toe in welke mate u het gebruik kan controleren. De stad Antwerpen wil graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar online diensten zoveel mogelijk waarborgen.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle online diensten van de stad Antwerpen, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die de stad Antwerpen aanbiedt.

De door u meegedeelde en van u verkregen gegevens worden door de stad Antwerpen, met maatschappelijke zetel te Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, verwerkt onder toezicht van de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij het stedelijk contactcenter (elke werkdag van 9 tot 17 uur) op 03 22 11 333 of informatieveiligheid@stad.antwerpen.be.

Wij raden u aan ook het privacybeleid aandachtig te lezen. Dit cookiebeleid en het privacybeleid zijn met elkaar verbonden. Cookies kunnen immers gebruikt worden om bepaalde gegevens van het gebruik van de online diensten van de stad Antwerpen te verzamelen. In het privacybeleid staat welke persoonlijke gegevens stad Antwerpen van u kan verzamelen, waarom zij deze gegevens willen verzamelen, hoe zij deze willen gebruiken, en hoe zij hiermee willen omgaan.

De stad Antwerpen kan het privacy- en/of cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op de relevante online diensten van de stad Antwerpen en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of uw mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookiebestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Welke cookies worden waarvoor op de online diensten van de stad Antwerpen gebruikt?

De cookies die op onze online diensten worden gebruikt kunnen verdeeld worden volgens verschillende criteria.

Hoe lang de cookies blijven bestaan?

Tijdelijke cookies Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden die cookies gewist. Permanente cookies Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat.

Wie plaatst en beheert de cookies?

• Eerstepartijcookies: Eerstepartijcookies zijn cookies die stad Antwerpen beheert en eigen zijn aan de bezochte of gebruikte online dienst van stad Antwerpen.

• Derdepartijcookies: Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van een online dienst van stad Antwerpen. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik van een online dienst van stad Antwerpen aan derden verzonden wordt.

Waarvoor dienen de cookies?

• Noodzakelijke functionele cookies: Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn opdat u de online diensten van stad Antwerpen op een goede manier kunt gebruiken. Deze cookies worden onder meer gebruikt om: de informatie te onthouden die u invult of aanduidt op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens of voorkeuren opnieuw hoeft in te vullen of aan te duiden; het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm; het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven; het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft; het mogelijk maken om te reageren op onze websites. Als u die cookies weigert, zullen bepaalde (onderdelen) van de websites niet of niet optimaal werken.

• Performantie-Analyse cookies: De stad Antwerpen gebruikt performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers haar online-diensten gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze statistieken geven de stad Antwerpen inzicht in hoe vaak haar webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is de stad Antwerpen in staat structuur, navigatie en inhoud van de online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om te rapporteren over de prestaties van stad Antwerpen of in het kader van onderzoeken waaraan stad Antwerpen deelneemt.

• Sociale media cookies: De online diensten van stad Antwerpen kunnen embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via de online diensten van stad Antwerpen getoond wordt. Verder kan de stad Antwerpen content op de online diensten van stad Antwerpen door middel van buttons via social media gedeeld worden. Dit kan het voor sociale media mogelijk maken om via de online diensten van stad Antwerpen cookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, linkednin, Twitter. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Personalisatie cookies: De stad Antwerpen kan ook gebruik maken van cookies die het mogelijk maken om meer gerichte aanbevelingen te doen op basis van uw gebruik van de online diensten van stad Antwerpen. Daardoor krijgt u op basis van uw surfgedrag op de online diensten van stad Antwerpen suggesties voor programma’s en andere informatie. Daarmee hopen we u in aanraking te laten komen met informatie die u interessant vindt en waar u misschien niet direct zelf aan had gedacht.

• Overige cookies: In deze categorie staan cookies, die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies die kunnen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren. Naast de hierboven vermelde performantie-analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hierbij mogelijk identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies. Van de informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld kunnen statistieken worden gemaakt. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is de omroep in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

• Onvoorziene cookies: Door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze online diensten door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze online diensten getoond worden. Mocht u op onze online diensten cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierna niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Hoe kan u het gebruik van cookies op de online diensten van de stad Antwerpen weigeren of beheren?

Via uw browserinstellingen kun u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org.