Bibliotheek > The Human Library

Leen een Boek van vlees en bloed!

Twee personen in rode zetels zitten tussen de rekken van een bibliotheek en zijn in gesprek

The Human Library - unjudge someone


The Human Library is een bibliotheek van mensen en hun ervaringen met vooroordelen. In plaats van papieren boeken worden echte mensen uitgeleend voor gesprekken. 

Het achterliggende idee is het erkennen en aanvechten van de vooroordelen die we allemaal ten opzichte van elkaar hebben. The Human Library creëert een veilige omgeving voor gesprekken waarin onderwerpen die onderhevig zijn aan taboes, marginalisering of stigmatisering openlijk kunnen worden besproken zonder veroordeling. De mensen die als Levende Boeken fungeren, zijn direct of indirect blootgesteld aan vooroordelen, vooringenomenheid of discriminatie op basis van aspecten van hun persoon, afkomst of levenservaringen. 

In The Human Library zijn alle vragen welkom en delen onze Levende Boeken hun persoonlijke ervaringen met de Lezers.

 

Je kan gesprekken aangaan over "Nieuw zijn in de stad", "Depressie", "Verslaving", "Dekolonisering", "Non-binair-zijn" en "Klimaat" (urgentie rond klimaatverandering).
 

Bibliotheek Permeke werkt hiervoor samen met verschillende organisaties:

Ligo Antwerpen versterkt volwassenen zodat ze mee kunnen in de samenleving. Het rapport lezen van je kind, betalen met je telefoon of papieren invullen voor je werk? Dat (en nog veel meer) kan je leren bij Ligo.

Extinction Rebellion zijn mensen uit alle hoeken van het land, van verschillende leeftijden en achtergronden. Wat hen bindt is een diepe zorg om de klimaat- en ecologische crisis en het leven op aarde. Een internationale beweging die strijdt voor een leefbare en rechtvaardige planeet.

De HerstelAcademie biedt vormingen aan over psychische gezondheid, kwetsbaarheid, veerkracht en persoonlijk herstel. Steeds gegeven in duo door trainers met ervaring in psychische kwetsbaarheid en trainers met een hulpverlenersachtergrond. Samen brengen ze een verhaal van hoop, begrip en mogelijkheden om je leven in eigen handen te nemen.

Hand in Hand vzw strijdt tegen structureel racisme of een racisme dat ingebed is in onze maatschappij. Dekoloniseren betekent het blootleggen én aanpakken van koloniale machtsverhoudingen, de ideeën en de invloed die ze nog steeds hebben op onze samenleving.

Meer info over het concept van dit project vind je op de website van The Human Library
 

"Het zijn onze verschillen en niet onze gelijkenissen die ons zo veelzijdig en veerkrachtig maken"
 

Deelname aan The Human Library kwam er op initiatief van oud-stadsdichter Seckou Ouologuem, die een variant erop voorstelde: De Levende Bibliotheek.

Uit een interview van Antwerpen Leest:

"In De Levende Bibliotheek ontmoet je echte mensen, ervaringsdeskundigen van de echte school: het leven dus. Mensen met een inspirerend verhaal of een aangrijpende getuigenis. Hun verhalen gaan over verlies, geluk, hoop, verdriet, maar ook hoe ermee om te gaan, wat je eruit kan halen, wat van belang is voor hen persoonlijk...

Praten met een Levend Boek kan een remedie zijn tegen vooroordelen en taboes, dat is exact waarom The Human Library in eerste instantie ontstaan is. Andere mensen hebben inzichten die jou verder kunnen helpen inzien, ontkrachten of versterken. Wij samen vormen de mensheid. Het zijn onze verschillen en niet onze gelijkenissen die ons zo veelzijdig en veerkrachtig maken.

Er is nog veel werk te doen, er zijn nog veel vragen te stellen. Waarschijnlijk heeft iemand die een (levend) boek gaat ontlenen al stappen ondernomen om een materie te begrijpen. Hoe zorgen we er dus voor dat we niet alleen open deuren intrappen? 

Hoe dan ook: het concept blijft sterk aangezien het interessant is voor beide kanten. Je maakt iets mee en je deelt je ervaring met iemand die daar iets mee is. Je deelt je kennis met iemand die dat erkent, herkent en apprecieert.

Ook de manier waarop is belangrijk. Je kan inzichten krijgen over hoe mensen denken, voelen, leven en hoe de verhoudingen tussen mensen zijn. Dat de dialoog enkel tussen twee mensen gebeurt, maakt dat het bereik niet erg breed is, maar maakt het langs de andere kant veel persoonlijker en dus impactvoller."


Antwerpen Leest ging ook praten met twee Levende Boeken. Dat interview lees je hier.

 

Praktisch

The Human Library vind je op evenementen in de bib, waar je dan een Levend Boek kan "uitlenen" voor een gesprek. Hou onze website in de gaten of volg onze Facebookpagina en/of Instagrampagina en kom zo te weten wanneer The Human Library nog eens te gast is in bibliotheek Permeke.