Long live the Dead!

Filmvertoning met toelichting en concert

 

Long live the dead! is een muzikale roadmovie die zich afspeelt in het Noorden van Ghana. We volgen Kologo muzikant Stevo Atambire die op zijn motorfiets door het land van de Fra Fra trekt, om op begrafenissen te spelen. Met zijn liedjes brengt hij hulde aan de overledene en helpt hij familieleden om afscheid te nemen van hun dierbare. Een krachtige kunstvorm die stevig is geworteld onder het volk. 

Met toelichting van Sofie Hanegreefs en concert van kologo-speelster Rebecca Atanga

 

Sofie Hanegreefs is een Belgische documentairemaakster die sterk betrokken is bij mensenrechten, sociale, culturele & filosofische thema's en kunst.


Haar werk omvat documentaire films zoals 'How to fall apart', 'My aunts from Ghent', 'From the shadow' en 'Borderland', die vertoond werden op Canvas, Eén, NTR, Hollanddoc en verschillende filmfestivals zoals Docville, Docfeed, Oostende Film Festival, San Mauro Film Festival, Rome Independent film festival en Eurofest St. Petersburg. 


Rebecca Atanga is de eerste vrouwelijke kologospeler uit Noord-Ghana.

 
De kologo is een inheems instrument uit Ghana en wordt gebruikt voor de muziek van ondermeer Stevo Atambire. Rebecca Atanga is net zoals Stevo afkomstig uit Bolgatanga, tegen de grens met Burkina Faso.  
Als kind verloor ze haar moeder, op een leeftijd dat ze nog niet goed wist wat de dood inhield.   Ze huilde vaak en vroeg aan haar vader waar haar moeder was. Dat was te moeilijk voor hem en de enige manier waarop hij ermee kon omgaan was door Kologo voor haar te spelen. Telkens als haar vader muziek maakte, verzachtte dat haar verdriet. Daarom besloot Rebecca al op jonge leeftijd om ook Kologo te leren en de kracht van deze muziek te delen met anderen. Sinds de jaren ’90 woont Rebecca in Nederland en geniet ze internationale bekendheid. Ze speelt regelmatig op festivals door heel Europa. 

 

-----------------------------------------------

 

Long live the dead! is a musical road movie set in northern Ghana. We follow Kologo musician Stevo Atambire as he travels through the land of the Fra Fra on his motorcycle to play at funerals. With his songs, he pays tribute to the deceased and helps family members say goodbye to their loved one. A powerful art form firmly rooted among the people. 

With commentary by Sofie Hanegreefs and concert by kologo player Rebecca Atanga

 

Sofie Hanegreefs is a Belgian documentary filmmaker who is strongly engaged with human rights, social, cultural & philosophical themes and the arts.

  
Her work includes documentary films such as 'How to fall apart', 'My aunts from Ghent', 'From the shadow' and 'Borderland', which have been shown on Canvas, Eén, NTR, Hollanddoc and various film festivals such as Docville, Docfeed, Ostend Film Festival, San Mauro Film Festival, Rome Independent film festival and Eurofest St. Petersburg among others.

  
Rebecca Atanga is the first female kologo player from northern Ghana.

The kologo is an indigenous instrument from Ghana and is used in the music of Stevo Atambire and others.Rebecca Atanga, like Stevo, is from Bolgatanga, near the border with Burkina Faso.  
She lost her mother as a child, at an age when she did not quite know what death meant. She often cried and asked her father where her mother was. That was too difficult for him and the only way he could deal with it was to play Kologo for her. Whenever her father played music, it soothed her grief. Therefore, Rebecca decided at a young age to learn Kologo as well and share the power of this music with others. Since the 1990s, Rebecca has lived in the Netherlands and has enjoyed international fame. She plays regularly at festivals throughout Europe. 

 

bekijk ook eens

Last Days

Expo van fotografe Lieve Blancquaert

ma 9 okt 2023 - 10.00 uur tot di 31 okt 2023 - 19.00 uur

In de expo Last Days toont topfotografe Lieve Blancquaert hoe mensen overal ter wereld ouder worden en afscheid nemen. De expo loopt van 9 oktober tot en met 31 oktober.