Love Bound

Sinophone Queer Film Screening

 

NL:

LGBTQ+ activiste Qiuyan Chen werd een onverwachte beroemdheid door haar moedige juridische strijd tegen homofobe universiteitsboeken in de jaren 2010. Aan deze nieuwe roem hing echter een prijskaartje: ze werd uit de kast gehaald door haar mentor, haar ouders onderworpen haar aan bekeringstherapie en ze werd in de gaten gehouden door de Chinese overheid. Om aan deze druk te ontsnappen, vertrok Qiuyan naar het Verenigd Koninkrijk, waar ze haar partner Bling ontmoette - maar haar strijd was nog lang niet voorbij.

Shanshan Chen is een documentairemaakster uit Londen die oorspronkelijk uit China komt. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van onderbelichte wereldwijde verhalen, verkent ze diverse verhalen met een scherpe focus op sociale kwesties, waarbij ze zich toelegt op het diepgaand vertellen van verhalen die gesprekken op gang brengen en aanzetten tot verandering.

De documentaire van Shanshan Chen verweeft beschouwingen over Qiuyans seksualiteit en relaties en onderzoekt de inzet van deze inspirerende activiste om een hechte gemeenschap op te bouwen ter ondersteuning van queer Oost-Aziatische mensen in het Verenigd Koninkrijk: een solo-onderneming die uitgroeit tot een beweging met een groeiende achterban. Love Bound is een meeslepend verhaal over liefde, veerkracht en de voortdurende strijd voor een betere wereld. 

Tijd: 2u in totaal (80 minuten documentaire, 10 minuten pauze, 30 minuten Vraag en Antwoord)

Taal van het evenement: Engels

 

ENG:

LGBTQ+ activist Qiuyan Chen became an unexpected celebrity due to her courageous legal battle against homophobic university textbooks in the 2010s. However, this newfound fame came at a price: she was outed by her tutor, subjected to conversion therapy by her parents, and monitored by the Chinese government. To escape these pressures, Qiuyan left for the UK, where she met her partner Bling: but her struggles were far from over.

Shanshan Chen is a London-based documentary filmmaker originally from China. With over a decade of experience covering under-reported global stories, she explores diverse narratives with a keen focus on social issues, dedicating herself to in-depth storytelling that sparks conversations and drives change. 

Interweaving reflections on Qiuyan’s sexuality and relationships, Shanshan Chen’s documentary examines this inspiring activist’s commitment to building a close-knit community designed to support queer East Asian people in the UK: a solo endeavour that evolves into a movement with a growing support base. Love Bound is a compelling story about love, resilience, and the ongoing struggle for a better world. 

Time: 2h in total (80 minutes documentary, 10 minutes break, 30 minutes Q&A)

Event Language: English

 

Trailer