Geloof het of niet?! Wetenschap & Religie - een spannend duo

Lezing met Patrick Loobuyck

 

In zijn boek Wetenschap & Religie biedt Patrick Loobuyck een kritische en verhelderende kijk op een van de meest fascinerende kwesties die mens van oudsher heeft beziggehouden: hoe kunnen religie, zingeving en geloof zich verhouden ten aanzien van kennis, rede en wetenschap? 

 

Debat met een uitgekiend panel 

Om de geest aan te scherpen gaat de lezing over in een debat. De relatie tussen filosofie en christendom, de discussie over mirakels en almacht van God, de enorme uitdaging van Darwins evolutietheorie… getoetst aan hedendaagse standpunten van verschillende experts 

 

Het panel bestaat uit: 

  • Prof. P. Loobuyck 

  • Prof. W. Van Herck  

 

Moderator: J. Goris of Bart Libbrecht

Vraagsteller: M. Schneider 

 

Bio

Patrick Loobuyck is als hoogleraar levensbeschouwing en filosofie verbonden aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen en is gastprofessor politieke filosofie aan de vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Als moraalfilosoof is hij een belangrijke stem in het publieke debat. 

"Geloof en wetenschap kunnen hard met elkaar botsen, maar dat is zeker niet altijd zo geweest. Wetenschap en religie hebben een veelzijdige en vaak onverwacht ingewikkelde relatie die met de nodige nuance bestudeerd moet worden." 

Walter Van Herck is hoogleraar godsdienstfilosofie aan de Universiteit Antwerpen en is tevens verbonden aan het Centrum Pieter Gillis. Hij is auteur van het boek Geen gedachte God. Een inleiding tot de filosofie van de religie (UPA 2020) 

"Wat betekent het om religieus te zijn?’ is een belangrijker vraag dan ‘Is religie waar?"

Jacky Goris

Jacky Goris is voorzitter van Mensen & Wetenschap VZW. Hij studeerde Germanistiek en Wijsbegeerte. Momenteel studeert hij Joodse Theologie. Professioneel is hij jarenlang algemeen directeur geweest van het Brusselse GO!.  

Max Schneider 

Max Schneider is lid van de humanistische denktank Kwintessens en als auteur verbonden aan het Humanistisch Verbond. Van opleiding fotograaf en al doende zijn eigen wereldbeeld scheppend bekijkt hij de relatie tussen wetenschap en religie op zijn geheel eigen manier. 

"Wetenschap en religie, living apart together?"  

 

 


Praktisch

afbeelding moeilijkheisgraagd
prijzen
  • Kassa: 5 euro
  • VT statuut: 2 euro