Kracht van Verschil

Vorming Bond Zonder Naam

 

Je hebt al heel wat geleerd, op school of in het leven.
Je hebt geleerd welke oorlogen gestreden werden, wanneer ons land een land werd, hoe je mooie zinnen schrijft en hoe je optelt, deelt en vermenigvuldigt. Maar leerde je ook hoe je als mens kan groeien? 

Bond zonder Naam gelooft dat als mensen aan zichzelf blijven sleutelen, ze ook de kracht vinden om aan de wereld te sleutelen.
Onze vormingen spelen in op actuele thema’s en zijn bedacht door professionele bondgenoten en vrijwilligers van Bond zonder Naam. Je kan meedoen zonder voorkennis. Elke vorming biedt inspiratie waar je een poosje op kan blijven kauwen maar is ook erg interactief. Je leert van de begeleider én van elkaar.

Kracht van Verschil: We zijn allemaal anders. Dat is het vertrekpunt. We zijn meer dan onze buitenkant. We hebben een geschiedenis, een rugzak vol verhalen, we komen ergens vandaan, we werden allemaal geboren in een heel andere wieg. Hoe beïnvloedt wie je bent hoe je kijkt naar de ander? Hoe kan je je eigen identiteit én die van de ander ruimer bekijken? Hoe vinden we elkaar vanuit onze verschillen en hoe geven we ook een stem aan de minderheid?

 


Praktisch

prijzen
  • Gratis
locatie
  • Zaal Sierra Permeke blok C

bekijk ook eens

Kracht van Luisteren

Vorming Bond Zonder Naam

za 3 jun 2023 - 10.00 uur

Als je oprechte interesse hebt in de ander, dan is luisteren het begin van alles. We gaan uitgebreid in op wat het betekent om empathisch te zijn, om écht te luisteren zonder meteen oplossingen te willen aandragen, om één en al oor te zijn zonder oordeel.